Government of Nepal

Ministry of Urban Development

Kathmandu Valley Development Authority

Notices

15 Jul
01 Jun

भूकम्प पश्चात काठमाण्डौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि कार्ययोजना

काठमाण्डौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणद्वारा हालैको विनाशकारी भूकम्प पश्चात काठमाण्डौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि जारी गरिएको कार्ययोजना

Tag: 2015
08 May

भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको जानकारी दिने सम्बन्धी सूचना

भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको जानकारी दिने सम्बन्धी सूचना

Tag: 2015
07 May

Safe Demolition of Damaged Buildings

Notice issued in public interest

Tag: 2015
Back